Błędy konstrukcyjne

Błędy konstrukcyjne

Błędy przytrafiają się każdemu, ale w przypadku budownictwa mogą mieć one ogromne, nawet katastrofalne konsekwencje. Każdy inżynier budownictwa musi sobie zdawać sprawę, że stawiając jakikolwiek budynek, bierze na siebie odpowiedzialność za życie bardzo, bardzo wielu ludzi. W przypadku domku jednorodzinnego jest to kilka osób, ale jeśli inspektor nadzoruje prace budowlane galerii handlowej albo hali produkcyjnej, musi pamiętać, że w tym miejscu jednocześnie znajdować się będą setki albo tysiące osób i w przypadku jakiegokolwiek błędu skutki mogą być naprawdę tragiczne. Podobna odpowiedzialność ciąży także na architektach, którzy muszą tworzyć ciekawe, ale przede wszystkim bezpieczne projekty, które wytrzymają próbę czasu i obciążenia. Podczas studiów inżynierskich na kierunku budownictwa przyszli inżynierowie uczą się jak obliczać siły działające na strop albo belki. Już w pierwszym semestrze studenci potrafią obliczyć siły, jakie działające w kratownicy, która jest przecież niezwykle popularna, głównie przy konstrukcji mostów i wiaduktów. Ważne jest zatem, by dobrze zapamiętać tę lekcję. Niejeden bowiem most nie wytrzymał obciążeń, a my musimy wierzyć, kiedy przejeżdżamy jakimkolwiek wiaduktem, że inżynier nie popełnił błędu.

[Głosów:1    Średnia:3/5]