Inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa

Nie ma wątpliwości, że kierunek studiów budownictwo jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków w Polsce. Zresztą, mówi się, że na polskim rynku w ogóle brakuje inżynierów, w ujęciu ogólnym, niemal w każdym sektorze. Świadczyć mogą o tym tak zwane kierunki zamawiane, czyli takie, które otrzymują specjalne dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji. Celem jest zwiększenie liczby inżynierów w tej dziedzinie. Na wielu uczelniach budownictwo jest obecnie kierunkiem zamawianym, dzięki czemu coraz więcej osób wybiera ten właśnie kierunek: ze względu na zapotrzebowanie na rynku, ale także dodatkowe stypendia czy szkolenia, które z pewnością zaowocują po ukończeniu uczelni wyższej. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może znaleźć zatrudnienie na wielu przeróżnych stanowiskach, ale zdecydowanie najczęściej po budownictwie można zatrudnić się jako inspektor budowy. Co więcej, po ukończeniu trzyipółletnich studiów inżynierskich można kontynuować naukę i uzyskać później stopień magistra. Podczas studiów magisterskich trzeba wybrać jedną z wielu dostępnych specjalności. Niektóre są ściśle związane z typową sztuką budownictwa, niektóre jednak mogą nieco wykraczać poza ten sektor.

[Głosów:1    Średnia:3/5]