Kierownik budowy

Kierownik budowy

W przypadku wielokrotnego zaniedbywania obowiązków przez kierownika budowy możemy zwolnić go z funkcji, którą wykonuje. Dopuszczanie się do wadliwego wykonywania robót budowlanych i nie dopełnianie obowiązków mamy prawo dokonać zmiany na innego kierownika budowy. Inwestor posiada uprawnienia do zwolnienia osoby z funkcji kierownika budowy jeśli na przykład kierownik budowy po kłótni z inwestorem zszedł z budowy i nie odbiera telefonów od inwestora. Informację o zwolnieniu kierownika budowy z jego funkcji należy wtedy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy niezwłocznie zatrudnić nową osobę na jego miejsce, która będzie należycie spełniała swoje zadania i obowiązki. Należy o tym fakcie poinformować powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Należy liczyć się z tym, że każda zmiana jaka będzie dokonana z naszej strony bądź ze strony kierownika budowy powinna być zgłoszona w urzędzie. W momencie zawiadamiania urzędu o zatrudnieniu nowego kierownika budowy powinniśmy dołączyć oświadczenie nowego kierownika budowy, że podejmuje się on funkcji kierowniczej. Do tego oświadczenia powinniśmy dołączyć również zaświadczenie, że należy on do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

[Głosów:1    Średnia:3/5]