Kontrola na budowie

Kontrola na budowie

Do zadań nadzoru budowlanego należy dbanie o prawidłowy przebieg budowy. Nadzór budowlany zasadniczo jest powołany do dbania o to, żeby nie było katastrof budowlanych. Pierwszym organem nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Zadania i kompetencje inspektora budowlanego określone są w osiemdziesiątym trzecim artykule ustawy pierwszej Prawa budowlanego. Nadzór budowlany jest organem administracji publicznej i jako taki sprawuje kontrolę nad właściwym wykonywaniem obowiązków, które są określone przepisami prawa budowlanego zarówno podczas realizacji procesu budowlanego, jak i w trakcie użytkowania obiektów budowlanych. Kiedy zamierzamy rozpocząć budowę powinniśmy uzyskać pozwolenie w urzędzie gminy, które zezwala nam na przeprowadzenie budowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę musimy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o terminie w którym zamierzamy rozpocząć prace budowlane. Powinniśmy zrobić to co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Do zawiadomienia musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy, który podejmuje się prowadzenia naszej budowy oraz jego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]