Linia zabudowy

Linia zabudowy

W sytuacji w której w planie miejscowym jest już ustalona linia jaka obowiązuje przy zabudowie, a nie ma szczegółowych objaśnień co do linii zabudowy powinniśmy wiedzieć, że odnosi się ona do części kubaturowej budynku. Nie ma tutaj znaczenia czy część kubaturowa budynku jest przeznaczona do zamieszkania czy też jest przeznaczona na przykład na garaż. Linia zabudowy zaznaczona na planie zabudowy, że powinna znajdować się tam ściana, która będzie położona najbliżej ulicy. Elementy budynku do których zaliczamy ganki, tarasy, schody nie wchodzą do warunków jakie obowiązują przy linii zabudowy. Oznacza to, że mogą one znajdować się przed linią zabudowy. Odnośnie takiej praktyki nie znajdziemy regulacji zawartych w przepisach budowlanych, ale zgodnie z zasadami analogii przepisów techniczno – budowlanych możemy zastosować takie rozwiązanie budowlane. Przepisy te zezwalają bowiem na zbliżenie tych części budynku do granicy sąsiadującej działki w dużo większym zakresie niż samej ściany budynku. Zastosowanie się do tych przepisów umożliwia nam wybudowanie schodów, tarasów czy też innych ganeczków bliżej granicy sąsiedniej działki umożliwi nam wybór odpowiedniejszego i ładniejszego dla nas projektu domu.

[Głosów:1    Średnia:3/5]