Odstępstwo od przepisów

Odstępstwo od przepisów

W przypadku gdy zwracamy się do urzędu o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych musimy pamiętać o jednej sprawie. Mianowicie jeśli występujemy o taką zgodę to powinniśmy złożyć pismo do urzędu przed rozpoczęciem prac budowlanych, których ta zgoda ma dotyczyć. W sytuacji w której wcześniej zrealizujemy obiekt bądź też jego część niezgodnie z zatwierdzonym projektem i zmiany te są bardzo istotne może skutkować wstrzymaniem prac. W sytuacji w której odstępstwa od zatwierdzonego projektu nie są bardzo istotne należy doprowadzić budowę do stanu jaki jest zgodny z uzyskanym i zatwierdzonym projektem. Musimy liczyć się z przepisami, które nie pozwalają na legalizację odstępstw od uzyskanych warunków. Zgodę na odstępstwa od uzyskanych warunków budowlanych wydaje starosta, natomiast kontrolę stwierdzającą, że inwestor przestrzega prawa na budowie przeprowadza nadzór budowlany. Może to powodować pewne utrudnienia i niejasne sytuację, gdyż urzędnik przeprowadzający kontrolę na budowie może nie być poinformowany i nie wiedzieć, że inwestor wystąpił o zmianę warunków pozwolenia na budowę. Powstają skomplikowane sytuację w której każda ze stron zaangażowanych w budowę ma rację.

[Głosów:1    Średnia:5/5]