Ogrodzenie działki

Ogrodzenie działki

Każda osoba będąca właścicielem działki może ogrodzić swoją nieruchomość. Jednak trzeba mieć świadomość, że nie możemy tego zrobić w sposób zupełnie dowolny. Powinniśmy mieć na uwadze przepisy prawa jakie maja zastosowanie do tego typu przedsięwzięć. Dodatkową kwestią jest uzgodnienie naszego ogrodzenia z sąsiadami. Przepisy prawa nie mają zastosowania do kwestii finansowania ogrodzenia. Zgodnie z przyjętą interpretacją artykułu sto pięćdziesiątego czwartego kodeksu cywilnego mury, płoty, miedze i rowy oraz inne podobne urządzenia jakie znajdują się na granicy sąsiednich działek są z definicji prawa przeznaczone do wspólnego użytkowania i wspólnego finansowania. Zgodnie z tymże artykułem kodeksu cywilnego i paragrafem drugim sąsiedzi, którzy korzystają wspólnie z obiektów takich jak mury czy płoty powinni w równym stopniu uczestniczyć w kosztach utrzymania tych obiektów. Jednak nie ma tutaj zastosowania prawo, które nakazywałoby ponosić wspólnie koszty wybudowania nowego obiektu. Tyczy się to w szczególności nowego ogrodzenia. Jeśli sąsiad nie jest zainteresowany powstaniem nowego ogrodzenia to nie możemy zmusić go czy też oczekiwać od niego, że będzie partycypował w kosztach budowy płotu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]