Pełnomocnik na budowie

Pełnomocnik na budowie

Wyróżnia się cztery rodzaje pełnomocnictwa jakie może udzielić inwestor do działania w jego imieniu. Pełnomocnictwo ogólne w swoim zakresie działania upoważnia do wykonywania czynności przez pełnomocnika dotyczących zwykłego zarządzania. Pełnomocnictwo ogólne nie określa szczegółowo do jakich czynności i w jakich sprawach pełnomocnik posiada uprawnienia. Jest to tak zwane pełnomocnictwo ogólne. Z kolei pełnomocnictwo szczególne ustawowo daje upoważnienie pełnomocnikowi do reprezentowania swojego mocodawcy w ściśle określonej czynności prawnej. Czynność prawna może w znacznej mierze przekroczyć zakres pełnomocnictwa ogólnego dotyczącego chociażby kupna czy sprzedaży konkretnej nieruchomości. Pełnomocnictwo rodzajowe daje pozwolenie pełnomocnikowi do działania w określonych czynnościach prawnych określonego rodzaju. Do takiego rodzaju pełnomocnictwa możemy zaliczyć pełnomocnictwo zezwalające na załatwianie spraw z budową. Pełnomocnictwo rodzajowe daje przywilej załatwiania spraw nawet tych, które w znaczny sposób zakres w jakim było wydane pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo procesowe natomiast upoważnia do zastępowania mocodawcy w postępowaniu przed sądami i urzędami administracji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]