adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa

Nie ma wątpliwości, że kierunek studiów budownictwo jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków w Polsce. Zresztą, mówi się, że na polskim rynku w ogóle brakuje inżynierów, w ujęciu ogólnym, niemal w każdym sektorze. Świadczyć mogą o tym tak zwane kierunki zamawiane, czyli takie, które otrzymują specjalne dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji. Celem jest zwiększenie liczby inżynierów w tej dziedzinie. Na wielu uczelniach budownictwo jest obecnie kierunkiem zamawianym, dzięki czemu coraz więcej osób wybiera ten właśnie kierunek: ze względu na zapotrzebowanie na rynku, ale także dodatkowe stypendia czy szkolenia, które z pewnością zaowocują po ukończeniu uczelni wyższej. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może znaleźć zatrudnienie na wielu przeróżnych stanowiskach, ale zdecydowanie najczęściej po budownictwie można zatrudnić się jako inspektor budowy.