Podział dziennika budowy

Podział dziennika budowy

Dziennik budowy ma wielkość książki czy też zeszytu formaty A4. Oczywiście możemy zauważyć, że składa się on między innymi ze strony tytułowej czyli okładki, na której to wpisuje się numer dziennika budowy, datę jego wydania, liczbę stron, numer jak również datę wydania pozwolenia na budowę. Często w dzienniku budowy umieszcza się dodatkowe informacje takie jak na przykład nazwę oraz adres inwestycji bądź też nazwę i adres inwestora, który zlecił budowę. Dziennik budowy składa się również ze strony, która określa osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, strony, które przeznaczone zostały wyłącznie do właściwych wpisów, które określają przebieg robót budowlanych jak również wszystkich zaistniałych zdarzeń zachodzących w trakcie trwania budowy. W skład dziennika budowy wchodzą również wszystkie oświadczenia kierownika budowy odnośnie zgodności projektu z przepisami jak również określające zakres ewentualnych odstępstw. Natomiast po zakończeniu wszystkich robót budowlanych dziennik budowy dołączony jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie powstałego obiektu budowlanego. Dla każdego inwestora zakończenie budowy jest zawsze najważniejsze.

[Głosów:1    Średnia:3/5]