Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Prawo budowlane bardzo szczegółowo zawiera przepisy odnoszące się do terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W sytuacji jeśli organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę zwleka i przedłuża czas jaki jest potrzebny na wydanie decyzji może być nałożona na dany urząd kara za opóźnienie. Przyjęte jest, że organ wydający decyzję w sprawie pozwolenia na budowę ma sześćdziesiąt pięć dni od momentu złożenia wniosku na wydanie pozwolenia. Jeśli urząd nie wywiąże się z tego zobowiązania i przekroczy termin sześćdziesięciu pięciu dni potrzebnych do wydania zgody to organ wyższej instancji w tym wypadku wojewoda może nałożyć na dany urząd karę pieniężną zwykle w wysokości pięciuset złotych za każdy dzień zwłoki. Potrzebne jest jednak zażalenie jakie inwestor musi złożyć na dany urząd. Do terminu sześćdziesięciu pięciu dni jaki ma urząd na wydanie pozwolenia na budowę nie wlicza się terminów jakie przewidziane są w przepisach prawa o postępowaniu administracyjny. Terminy te potrzebne są do dokonania określonych czynności do których zaliczamy na przykład uzgodnienia, które dotyczą kwestii spornych pomiędzy inwestorem a urzędem. Nie zalicza się również do tego terminu opóźnień, które wynikają z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu gminy.

[Głosów:1    Średnia:3/5]