Pożyczka budowlana

Pożyczka budowlana

Gdy chcemy pożyczyć od krewnych większą kwotę pieniędzy, która będzie przeznaczona na budowę domu powinniśmy mieć świadomość, że pożyczka ta powinna być zgłoszona w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Umowa dotycząca pożyczki podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych i na dzień dzisiejszy stawka tego podatku wynosi dwa procent kwoty pożyczki. Zapłata podatku od pożyczki ciąży na dwóch stronach. Zarówno na stronie pożyczającej jak i na stronie udzielającej pożyczki. Zwykle przepisy prawa podatkowego nakładają na pożyczających, aby podatek od czynności cywilnoprawnych był zapłacony w ciągu czternastu dni licząc od dnia zawarcia umowy. W sytuacji w której umowa jest zawierana przed notariuszem to na nim ciąży obowiązek natychmiastowego obliczenia i pobrania podatku. Od zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby, które zawierają umowę pożyczki z osobami bliskimi, które są zaliczane do pierwszej grupy podatkowej w interpretacji przepisów o podatku od spadków i darowizn. W tej grupie mamy możliwość pożyczania, darowania lub też przekazywaniu w spadku kwoty pieniędzy do określonego limitu. Kwoty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

[Głosów:1    Średnia:5/5]