Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane to bardzo grząski grunt. Jest to oczywiście niezwykle ważny dział, o którym trzeba mieć chociaż podstawowe pojecie, decydując się na budowę domu i warto przynajmniej je przejrzeć. Niestety, przepisy budowlane zmieniają się bardzo często i ciężko jest nadążyć za zmieniającymi się paragrafami. Prawo budowlane jest podzielone na 11 różnych rozdziałów, które dotyczą poszczególnych elementów budownictwa. W rozdziale pierwszym znajdziemy przepisy ogólne, w drugim natomiast samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Kolejne rozdziały prawa budowlanego dotyczą praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych czy już samego procesu budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych. W rozdziale szóstym znajdziemy informacje o utrzymaniu obiektów budowlanych. Kolejne częściej prawa budowlanego traktują o katastrofach budowlanych, organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz przepisach karnych, które obowiązują w dziedzinie budownictwa. Przedostatni rozdział zawiera informacje o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, natomiast ostatni mówi o przepisach przejściowych i postanowieniach końcowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]