Służebność drogi

Służebność drogi

Gdy jesteśmy zainteresowani ustaleniem służebności drogi koniecznej to możemy to zrobić na dwa sposoby. Służebność może być ustanowiona w umowie notarialnej lub na mocy umowy stron. Jeśli do ustalenia służebności drogi koniecznej dochodzi przed notariuszem to właściciel nieruchomości przez którą będzie ustanowiona służebność drogi koniecznej powinien złożyć oświadczenie. Akt notarialny będzie podstawa do naniesienia wpisu do księgi wieczystej. Tylko taka forma ustanowienia służebności drogi koniecznej ma mocowanie prawne. Niemniej jednak taki wpis będzie jedynie informował o powstaniu służebności drogi koniecznej. Nie będzie on natomiast ustanawiał powstawanie stosunku prawnego w postaci służebności drogowej. Będzie on jakby potwierdzeniem istniejącego już faktu. Służebność drogi koniecznej powstaje natomiast w drodze umowy jaką zawierają między sobą strony zainteresowane powstaniem służebności drogi koniecznej. Jako taka służebność drogi koniecznej może istnieć bez wpisania jej do księgi wieczystej. Nie istnieje jako taki obowiązek, który wymuszałby wpisywania istniejącej służebności w księdze wieczystej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że księgi wieczyste cieszą się rękojmią publiczna i to co jest w nich zawarte jest prawdziwe i obowiązujące.

[Głosów:1    Średnia:3/5]