Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Każdy, kto jako kierunek studiów wybrał budownictwo, z pewnością poważnie myśli o uprawnieniach budowlanych, które zapewniają miejsce na rynku pracy. Czym właściwie są uprawienia budowlane i jak je można zdobyć? Uprawnienia budowlane nadaje Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa osobom fizycznym. Do wyboru mamy dwa rodzaje uprawnień. Pierwsze dotyczą projektowania, drugiego natomiast wprowadzania w życie owych projektów, czyli prowadzenia robót budowlanych. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzi, by uzyskać oba rodzaje uprawnień. Wszystkie regulacje prawne można natomiast znaleźć w Prawie Budowlanym, a dokładniej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 z później wprowadzonymi zmianami. By uzyskać uprawnienia budowlane, musimy posiadać co najmniej wykształcenie wyższe albo średnie, zaliczone praktyki, a także złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Dokładny rodzaj uprawnień zależy od typu studiów, jaki zakończyła dana osoba: mowa tutaj głównie o specjalizacjach, które, jak wiemy, na różnych uczelniach mogą się znacznie różnić. Warto już przed rozpoczęciem studiów mieć jako takie pojęcie, jaką specjalność zamierzamy później wybrać i jakie uprawnienia budowlane chcemy uzyskać już po zakończeniu studiów magisterskich.

[Głosów:1    Średnia:4/5]